Genel İngilizce

Bursa Yabancı Dil Kursu

Genel İngilizce

İngilizce öğrenmek, ingilizce bilgisini geliştirmek isteyen tüm bireyler programımızdan yararlanabilmektedir. İmza Dil Okulları Seviye Tespit sınavına katılan herkes sınav sonucuna göre uygun olan seviye grubuna yerleştirilerek dil eğitimlerine devam edebilmektedir.
İmza Dil Okulları Genel İngilizce eğitiminde tüm dünyada kabul gören bir uygulama olan 6 seviye uygulamasını benimsemiştir. Bu uygulama Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterlerine uyumlanmış içerikle sunulmaktadır.Seviye Tanımlamaları

A1: Kişinin İngilizce bilgisi çok azdır yada hiç bulunmamaktadır; gramer bilgisi çok sınırlıdır.

A2: Kişi, ilgileri ve günlük eylemleri konusunda konuşup, temel gramer yapılarını kullanabilmekte,basit iletileri,yönerge ve yönlendirmeleri anlayabilmektedir.

B1: Kişi temel durum ve olayları anlayabilmekte ancak sınırlı üretsel yada yaratıcı kapasiteye sahip olmaktadır.

B2: Kişi genel ifadelere, günlük durumlara vakıf ancak sınırlı bir ifade ve tarza sahiptir.Belirli konularda yazma ve okuma becerisi bulunmaktadır.

C1: Kişi birçok yapıyı,alan ve ifadeyi oldukça iyi tanımakta, yüksek seviyede bir gramer bilgisine sahip durumdadır.Belirli konularda yazma ve okuma becerisi bulunmaktadır.

C2: Kişi kelime ve yapı bilgisine hakim, iletişimsel beceriye sahiptir. Hemen hemen tüm yazılı metinleri anlayabilmekte ve az hata yaparak kendisini ifade edebilmektedir.

Programın Amacı

  • Seviyenize uygun gramer, özel beceri (okuma, yazma, dinleme, konuşma) ve kelime gelişimini eşzamanlı bir biçimde sağlamak.
  • İyi bir alt yapı vermek
  • Dil öğrenme süreci konusunda bilgilendirmek
  • Bireysel öğrenme strateji gelişimine yardımcı olmak
  • Rehberlik etmek

Kullanılan Teknik ve Materyaller

Her seviyenin içeriği ve materyalleri o seviyenin hedeflerine uygun olarak öğrencinin sistemli bir şekilde ilerlemesi ve gelişmesi için hazırlanmıştır. Materyaller, tüm öğrenme stillerine hitap edecek şekilde tasarlanmış ve tüm sınıflar için teknolojik altyapıyla desteklenmiştir.